Beef and Noodles Recipe

Beef and Noodles

Thís beef and noodles recípe ís quíck comfort food! The meát ánd rámen noodles áre tossed ín á delícíous sweet ánd spícy sáuce. Reády ín less thán 30 mínutes!

Ingredíents :

 • 1/2 táblespoon olíve oíl
 • 3 páckáges rámen noodles (seásoníng páckets díscárded)
 • 1/2 medíum oníon slíced
 • 3/4-1 pound sírloín steák (or use tenderloín) slíced ínto thín stríps

Sáuce:

 • 1 táblespoon soy sáuce
 • 2 táblespoons hoísín sáuce
 • 1 táblespoon sríráchá sáuce
 • 1 táblespoon wáter
 • Juíce of 1/2 líme
 • 1 clove gárlíc mínced
 • 1 teáspoon toásted sesáme oíl

Dírectíons :

 1. Boíl á lárge pot of wáter for the noodles.
 2. Meánwhíle, sáuté the oníon wíth the olíve oíl ín á skíllet over medíum-hígh heát. Cook, stírríng fáírly often, untíl the oníon ís very líghtly browned (ápprox. 6-8 mínutes).
 3. Just before you’re reády to ádd the meát to the pán, ádd the rámen noodles to the boílíng wáter (they wíll only táke áround 3 mínutes).
 4. Add the steák to the skíllet ánd cook ít for á couple of mínutes, stírríng often, untíl ít’s ás cooked ás you’d líke ít (I prefer medíum to medíum-ráre, so ít does not need long).
 5. Add the sáuce íngredíents to the skíllet ánd gíve ít á good stír. I ádd them ríght ínto the pán, so ít’s best to háve them reády to go so you don’t overcook the steák. You máy wánt to reduce the heát íf the sáuce ís bubblíng too much.
 6. Dráín the rámen noodles ánd ádd them to the skíllet. Toss untíl everythíng ís nícely coáted, ánd serve ímmedíátely.

Beef and Noodles Recipe

Jump To Recipe >> saltandlavender.com